PERIODISK SERVICE

OBS!!! Vid 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84 månader skall enligt Nissans rekommendationer s.k. specialunderhåll utföras.
Specialunderhållet innefattar:
Hjulinställning kontrolleras och justeras
Motorns luftflödesbalans kontrolleras och justeras
Kopplings- och växellådsinställningar kontrolleras och justeras

Tillägget för detta specialunderhåll är 2.500 kr inkl. moms och är EJ inkluderat i servicepriserna på denna sida.